1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców dzielnicy na konsultacje społeczne, które odbędą się 14 listopada 2012 r. w godz. 17.00 - 18.00 w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Porębskiego 21.
Konsultowane będą zadania z listy zamierzeń inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Pogórze, dostępnej pod adresem: www.gdynia.pl/rady oraz do wglądu w biurze rady.