1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Telefoniczna poradnia językowa

Gdyńska YMCA otworzyła telefoniczną poradnię języka polskiego. Dyżurujący poloniści trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w godz. 15.15 - 17.15 (nr tel. 58 699 96 64) odpowiadają na pytania dotyczące poprawności: ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej i stylistycznej.
Udzielają także wskazówek dotyczących redagowania: wypracowań szkolnych, pism urzędowych, tekstów okolicznościowych, listów polecających i motywacyjnych.
Podpowiadają, jak mówić poprawnie. Poradnia języka polskiego wyjaśnia również pochodzenie i znaczenie imion oraz nazwisk.