1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Wiadomości turystyczne

Pomorski Klub Podróżnika OM PTTK w Gdyni zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Moje podróże...", zatytułowane „Moje oceaniczne wachty... c.d.", które odbędzie się w poniedziałek, 12 listopada 2012 r. o godz. 17.00.
Gościem spotkania będzie gdynianin, znany pisarz i gawędziarz kpt. ż.w. Tomasz Sobieszczański, który od wielu lat przemierza odległe, ciekawe i często mało znane zakątki naszego globu.
Miejsce spotkania: siedziba Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. 3 Maja 27/31 (na piętrze w Sali Morskiej).
***
Oddział Morski PTTK w Gdynia zaprasza 17 listopada 2012 r. na XXX Młodzieżowy Rajd Turystyczny im. dr. Mieczysława Orłowicza. Trasy rajdu:
Trasa nr 1: 11 km. Zbiórka: Gdynia, SKM Wzgórze Św. Maksymiliana (przed tunelem), godz. 9.00. Trasa: Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana SKM - szlak czarny - szlaki TPK - Gdynia Chylonia, ul. Rozewska 33;
Trasa nr 2: 9 km. Zbiórka: Gdynia, ul. Wolności/ul. Warszawska - obok dworca PKP Gdynia Główna, godz. 9.30. Trasa: Gdynia, ul. Wolności- szlak żółty „Trójmiejski" - szlaki TPK - Gdynia Chylonia, ul. Rozewska 33;
Trasa nr 3: 10 km. Zbiórka: Rumia, Starowiejska 4, I LO im. Książąt Pomorskich, godz. 9.00. Trasa: Rumia -szlaki TPK - Gdynia Chylonia ul. Rozewska 33. Meta: Gdynia Chylonia, ul. Rozewska 33.
Zgłoszenia do 15 listopada 2012 r. na adres: OM PTTK Gdynia, ul. 3 Maja 27, e-mail: wrzosrj@wp.pl. Tel. kontaktowy: 501 446 410.
Organizacja mety rajdu:
przyjmowanie drużyn na mecie w godz.12.00 - 12.30; prezentacja i zwiedzanie; informacja o patronie rajdu, konkursy krajoznawczo-przyrodnicze: TPK, Gdynia i okolice, wręczenie dyplomów i nagród, zakończenie rajdu o godz.14.00.
Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
Cele rajdu: uczczenie pamięci dr. Mieczysława Orłowicza, założyciela PTK, propagowanie aktywnej turystyki, zdobywanie punktów na odznaki turystyczne i krajoznawcze.
Organizatorzy rajdu: Klub Krajoznawców „Bliza", Oddział Morski PTTK w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 40 w Chyloni, ul. Rozewska 33.