1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych

Jeżeli mieszkasz w Gdyni, opiekujesz się zależną osobą niepełnosprawną i potrzebujesz wsparcia - zgłoś się do Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni.
Centrum organizuje cykl szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi (w podeszłym wieku, przewlekle chorymi, po przebytych urazach). 30 - godzinny kurs obejmuje naukę pielęgnacji, usprawniania i właściwej opieki nad osobą zależną, a także pozwoli nabyć wiedzę o możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia.
Zajęcia odbywają się popołudniami w tygodniu oraz w soboty. Najbliższy kurs rozpocznie się pod koniec października, kolejny w listopadzie.
Istnieje możliwość zabezpieczenia opieki domowej dla podopiecznych na czas trwania zajęć!
Udział w kursie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.
Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Gdyni.
Kontakt: Sekretariat Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8. Tel. 58 667 81 83 lub 84, e-mail: centrum.o.pio.caritas.pl. Informacje: www.gdansk.caritas.pl w zakładce „Programy". 

ikona