Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1077 (677) 2012-11-23 - 2012-11-29

Światowy Dzień Cukrzycy – akcja edukacyjna

Na świecie żyje blisko 300 milionów ludzi chorych na cukrzycę, w Polsce - 2,6 mln. W ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej do końca grudnia 2012 r. zostaną przeprowadzone bezpłatne badania blisko 28 tys. pacjentów w siedmiu województwach Polski. Akcja odbędzie się także w dwóch gdyńskich placówkach. Program składa się z dwóch części: badań przesiewowych, mających na celu wykrycie cukrzycy, a także badań specjalistycznych skierowanych do osób z niedawno wykrytą chorobą.
W badaniach przesiewowych mogą wziąć udział osoby powyżej 45. roku życia oraz - niezależnie od wieku - osoby z grup ryzyka, m.in. z nadwagą lub otyłością, cukrzycą występującą w rodzinie (rodzice bądź rodzeństwo), osoby mało aktywne fizycznie.
Do badań specjalistycznych zostaną zaproszone osoby: u których rozpoznano cukrzycę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w oparciu o kryteria zgodne z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, były dotychczas leczone jedynie doustnymi lekami przeciwkurczowymi lub/i dietą, nie były dotychczas objęte opieką specjalisty diabetologa.
W Gdyni badania przeprowadzane są:
- w zakresie wstępnej diagnostyki - Laguna Medical (Plac Kaszubski 1, parter, wejście A) autoryzowany punkt pobrań Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 10.30, tel. do rejestracji: 58 719 82 86;
- badania pogłębione, Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście" (ul. Armii Krajowej 44), tel. do rejestracji: 58 78 11 861. Głównymi celami Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej są: zwiększenie wykrywalności cukrzycy, poprawa opieki specjalistycznej nad diabetykami oraz edukacja diabetologiczna.