1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

„Pełno spraw dla niepełnosprawnych” w Gdyni

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdyni zapraszają chętnych, a w szczególności osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, do udziału w spotkaniu na temat dotacji z Funduszy Europejskich, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Podczas spotkania osoby niepełnosprawne uzyskają informacje o rodzajach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (warsztaty aktywizacji, doradztwo, pośrednictwo zawodowe i pracy, staże, szkolenia, kursy, środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej) oraz informacje na temat wsparcia finansowego przeznaczonego na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 3 grudnia 2012 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: pi.gdynia@fungo.com.pl. Formularz zgłoszeniowy: www.fundacjagospodarcza.pl. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2012 r.  w Sali Koralowej w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym przy al. Zwycięstwa 96/98, w godz. 10.00 - 13.00.

Szkolenie jest bezpłatne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

ikona