1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w dzielnicy Obłuże na lata 2011- 2014. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 8 stycznia 2013 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22.
Propozycje planowanych zadań:
remont n/wym. ulic polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt yomb: ul. Piekarska, ul. Ciesielska, ul. Kuśnierska na odcinku wzdłuż budynków nr 21 do 24, ul. Spawaczy, ul. Flisaków, ul. Traczy, ul. Sztukatorów, ul. Szkutnicza. Budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż budynków przy ulicy Cechowej 58 oraz ul. Płk. Dąbka nr 241. 

ikona