1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

Po R@Porcie

Nagrodę główną 7. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni w wysokości 50 tys. zł przyznano Teatrowi Dramatycznemu miasta stołecznego Warszawy im. Gustawa Holoubka i Teatrowi Łaźnia Nowa w Krakowie za spektakl „W imię Jakuba S." Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki.

Jury obradowało w składzie: Jacek Cieślak, Janusz Głowacki (przewodniczący), Jacek Kopciński, Jacek Sieradzki, Jacek Wakar. Jego członkowie w uzasadnieniu werdyktu stwierdzili, że ważne problemy współczesnych Polaków, takie jak: historyczna tożsamość, konflikt grup społecznych, pętla finansowa w którą wpadają kredytobiorcy, nadzieje i kompleksy nowej klasy średniej, mogą stać się tematem oryginalnie skonstruowanego, przewrotnego i świetnie zagranego przedstawienia teatralnego.  

ikona