Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

Stypendialna Gala

27 listopada 2012 r. w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się XVIII Stypendialna Gala.
85 stypendystów roku szkolnego 2012/2013 odebrało od Prezydenta Miasta dyplomy potwierdzające przyznane stypendia. W spotkaniu uczestniczyli rodzice stypendystów i dyrektorzy szkół. Spośród 308 wniosków Kapituła wybrała stypendystów, którzy są uczniami wszystkich typów szkół od podstawowych do ponadgimnazjalnych, a także studentów. Tradycyjne od lat przyznane zostały stypendia 5 studentom pochodzenia polskiego ze Wschodu. Oprócz stypendiów naukowych przyznane zostały także wyróżnienia za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Stypendyści to nie tylko uczniowie i studenci uzyskujący wysokie średnie ocen, ale również laureaci i finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych, a także współautorzy projektów naukowych. Stypendium wynosi od 150 zł do 350 zł miesięcznie.
W kolejnym numerze „Ratusza", 7 grudnia, podamy nazwiska uczniów i studentów, którzy otrzymali stypendia.  

ikona