1079 (679) 2012-12-07 - 2012-12-20

Gdynia dla wszystkich - podsumowanie projektu

Centrum Współpracy Młodzieży we wrześniu rozpoczęło realizację innowacyjnego projektu „Gdynia dla wszystkich".

Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie czy przestrzeń miejska Grabówka jest przyjazna dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

W ramach projektu 20 wolontariuszy, z czego połowę stanowiły osoby niepełnosprawne motorycznie i sensorycznie, odbyło w grupach spacery ulicami Grabówka. W trakcie wolontariusze stworzyli dokumentację fotograficzną i opisową oceniającą dzielnicę pod względem dostępności dla jej mieszkańców.
11 grudnia w kawiarni Tea-Tralna w Teatrze Miejskim w Gdyni o godz. 16.30 odbędzie się podsumowanie projektu „Gdynia dla wszystkich".

Podczas spotkania Wolontariusze zaangażowani w projekt zaprezentują wyniki swojej pracy i podzielą się obserwacjami.
Projekt jest inicjatywą Miasta Gdynia i jest przez nią współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.