1079 (679) 2012-12-07 - 2012-12-20

Po zbiórce publicznej

Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w terminie 9.12.2011 r. do 25.11.2012 r. zbiórkę publiczną, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdynia OBO.5311.43.2011 z dnia 9.12.2011 r. Celem zbiórki publicznej było wsparcie finansowe działalności statutowej drużyn harcerskich ZHP Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskiej Akcji Letniej 2012 i Harcerskiej Akcji Zimowej 2012. Łącznie zebrana została kwota: 8.148,96 złotych. Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom!