1080 (680) 2012-12-21 - 2013-01-03

Bądź EKO - nie spalaj śmieci!

Co roku z nastaniem kolejnego sezonu grzewczego apelujemy do Państwa o niespalanie śmieci w przydomowych piecach! Pamiętajmy, że choć kolorowe gazety, folie, butelki plastikowe spalają się doskonale, to nasze piece nie są do tego przystosowane - w efekcie jest to bardzo szkodliwe dla zdrowia, niszczy też instalacje grzewcze w domach.
Wąskie przewody kominowe, niskie kominy oraz niska temperatura spalania jaką jesteśmy w stanie uzyskać w domowych instalacjach przyczyniają się zarówno do pożarów instalacji jak i wytwarzania niezwykle niebezpiecznego dla zdrowia trującego dymu. Spalane w domowych instalacjach w zbyt niskich temperaturach, odpady powodują osadzanie się w przewodach kominowych tzw. krustu sadzowego. Jest on mieszaniną sadzy, popiołu i wody.
Przekrój komina ulega zmniejszeniu i osłabia się jego ciąg, czego konsekwencje mogą być tragiczne.
Gruba warstwa osadzonej sadzy na skutek wysokiej temperatury może ulec samozapaleniu. Paląc się, temperatura wewnątrz przewodu kominowego gwałtownie rośnie, a ciśnienie wywołane powstałymi gazami rozsadza jego ściany powodując liczne pęknięcia.

Możemy temu zapobiec dokonując regularnych przeglądów instalacji oraz, rzecz jasna - opalać materiałami do tego przeznaczonymi.

Warto dodać, że spalanie odpadów w domach jest w Polsce zabronione prawem. Mowa jest o tym w ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2011 r.
Czytamy w niej (art. 44), że termiczne przekształcanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w przystosowanych do tego celu spalarniach czy instalacjach, które osiągają wielokrotnie, bo 4-6 razy większą temperaturę spalania niż domowe piece.

Kontakt:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" , ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia, www.kzg.pl gospodarka odpadami, tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, tel. 58 624 75 15, e-mail: dos@kzg.pl.