1080 (680) 2012-12-21 - 2013-01-03

Działaj w Stowarzyszeniu Przyjaciół Cisowej

Cisowa należy do najstarszych dzielnic Gdyni. Od XIII w. formowała się tam społeczność lokalna, która przechodziła przez różne ogniwa przemian cywilizacyjnych i ukształtowała swoistą odrębność kulturową. Dzisiaj stanowi jedną z dzielnic Gdyni, w której żyją ciekawi i aktywni mieszkańcy.

W tym środowisku w maju 2012 r. powstało z inicjatywy ks. dr. Mirosława Gawrona Stowarzyszenie Przyjaciół Cisowej, które 30 listopada 2012 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ zostało oficjalnie zarejestrowane (Nr KRS: 0000440236). Dotychczas do SPC należy ok. 20 osób, a w tym m.in. radni miasta Łukasz Cichowski i Marcin Horała.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej zaprasza osoby zainteresowane do włączenia się w działalność społeczną i kulturalną na rzecz dzielnicy i miasta Gdyni na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 10 stycznia 2013 r. o godz. 19.30 w Zespole Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237.