1080 (680) 2012-12-21 - 2013-01-03

E(x)plory - Festiwal Młodych Naukowców 2013 - w Gdyni

Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej - to nie tytuł uniwersyteckiej pracy badawczej, ale projekt polskiej licealistki, tegorocznej laureatki konkursu będącego częścią Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory.
W 2013 r. jego krajowy finał odbędzie się w Gdyni.

Pomysły i projekty naukowe uczniowie w wieku 14-20 lat mogą zgłaszać do 6 stycznia 2013 r. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie mający niebanalne pomysły oraz tworzący ciekawe projekty badawcze, wynalazki, eksperymenty z dziedziny nauk przyrodniczych, technicznych, matematycznych, medycznych, społecznych, ekonomicznych i humanistycznych.

Praca zgłoszona do konkursu powinna mieć formę tekstu o objętości 5 - 10 stron formatu A4. Uczestnicy mogą rejestrować się na platformie HiTechPlant: http://www.hitechplant.com/. W przyszłym roku odbędzie się pięć jednodniowych Regionalnych Festiwali RE(x) w: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, a 7 lutego 2013 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
Tam też, w dniach 4-6 kwietnia 2013 r., zaplanowano ogólnopolski finał. E(x)plory to nie tylko konkurs. Podczas Festiwalu i imprez regionalnych odbędą się także: targi technologiczne, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, panele dyskusyjne, wykłady zbliżające świat nauki i biznesu, konferencje naukowe.

Autorzy najlepszych projektów wybrani podczas krajowego finału otrzymają nie tylko nagrody rzeczowe. Będą reprezentowali Polskę na największych międzynarodowych konkursach naukowych, m.in. Intel ISEF, który w 2013 r. odbędzie się w Phoenix w Stanach Zjednoczonych. A to pierwszy krok, by w przyszłości zostać laureatem Nagrody Nobla.
Organizatorzy zadbali także o szkoły. Licea, technika, gimnazja, które zgłoszą co najmniej 10 projektów, otrzymają certyfikat Szkoły E(x)plory, a trzy placówki z największą liczbą pomysłów - dofinansowanie pracowni warsztatowych.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.explory.pl/.