1080 (680) 2012-12-21 - 2013-01-03

Gdynia najbardziej aktywna na rzecz przedsiębiorców

Gdynia otrzymała tytuł „Gminy najbardziej aktywnej na rzecz przedsiębiorców" w kategorii miasta na prawach powiatu w konkursie „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom" zorganizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.
Gdynia od początku swej historii sprzyja rozwojowi aktywności gospodarczej. Służy temu m.in. rozbudowywany obecnie Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, w którym działa ok. 100 przedsiębiorstw, przede wszystkim z branż informatycznej, elektronicznej i life science. Dzięki rozbudowie dołączy do nich ok. 300 nowych firm.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą mogą załatwić wszelkie formalności w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Uzyskają tam również porady dotyczące np.: dotacji ze środków unijnych, poręczeń, pożyczek.

Gdyński Biznesplan
Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja konkurs Gdyński Biznesplan skierowany do osób z pomysłem na biznes, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej lub działają już na rynku małych przedsiębiorstw. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie do prowadzenia przyszłej bądź też przeniesienia obecnej działalności do Gdyni.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze i targi pracy
Co roku w mieście organizowane są: Międzynarodowe Forum Gospodarcze, targi pracy aktywizujące pracodawców i poszukujących zatrudnienia, bezpłatne cykle szkoleń, np. z okazji Światowych Przedsiębiorczości czy Gdynia Business Week. To kompleksowa oferta skierowana do małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych.

Projekty sprzyjające przedsiębiorczości
Gdynia poszukuje inwestorów w ramach projektu Invest in Pomerania, współdziałając z aglomeracją metropolitalną. W ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA", którego Gdynia jest członkiem, działa zespół ds. promocji turystycznej i gospodarczej. To projekty, które wpływają na obraz Gdyni jako miasta sprzyjającego przedsiębiorczości.
„Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom" to projekt organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Projektów. Jego celem jest promocja wśród pomorskich samorządów działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości. W tym roku odbyła się pierwsza edycja projektu. Kapituła konkursu przyznała nagrody: „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom", „Gmina najbardziej aktywna na rzecz przedsiębiorców" oraz „Najlepsza inicjatywa gminna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości". Podstawą oceny był kwestionariusz przygotowany przez przedsiębiorców, samorządowców oraz naukowców, który został wysłany do ponad 120 gmin. Ankietę wypełniło ok. 40 z nich. Na początku nowego roku zostanie opublikowany raport badawczy z wynikami analizy poszczególnych gmin.