Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1080 (680) 2012-12-21 - 2013-01-03

Opiekun Młodzieżowej RM poszukiwany

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa zaprasza do zgłaszania kandydatów na Opiekuna/Opiekunkę Młodzieżowej Rady Miasta na okres kolejnej kadencji. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez dyrektora szkoły lub radnego miasta przewodniczącemu Komisji Samorządności Lokalnej Rady Miasta Gdyni za pośrednictwem Biura Rady Miasta i powinno zawierać list motywacyjny oraz życiorys kandydata/ki.
Termin zgłaszania mija 31 grudnia 2012 r.