1080 (680) 2012-12-21 - 2013-01-03

Podziękowania

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół Effetha pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowanie dla Grupy LOTOS za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu zabawy dla dzieci głuchoniemych z okazji Św. Mikołaja.
***
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 52 w Gdyni serdecznie dziękują zespołowi muzyczno-wokalnemu przy Klubie Seniora Redłowo „Słońce", pod przewodnictwem Danuty Jóźwiak Ihm, za niezwykłe doznania podczas koncertu dla dzieci.
***
Pracownicy oraz wychowankowie Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem" serdecznie dziękują Agencji Artystycznej Travel & Show za bezpłatną wizytę Św. Mikołaja.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni Ewa Wołowska składa serdeczne podziękowania dyrektorowi regionu Gdynia Banku Zachodniego WBK Sławomirowi Klawikowskiemu oraz Dyrektorowi oddziału I Banku Zachodniego WBK w Gdyni Sylwestrowi Klosowskiemu, a także państwu Agacie Górnickiej, Michałowi Bronk, Józefowi Madeksza i Michałowi Kanikule za współorganizowanie półfinałów międzynarodowej gry dydaktycznej „Liderzy Europy", która odbyła się w szkole 30.11.2012 r.
***
Rada Dzielnicy Pogórze składa serdeczne podziękowania zakładom i osobom prywatnym zaangażowanym w organizację wieczoru wigilijnego dla rodzin potrzebujących w dzielnicy.
Dzięki zaangażowaniu i hojności sponsorów ten szczególny dzień został uświetniony w sposób wyjątkowy.
W szczególności zaś dziękujemy firmom: Zakład Pogrzebowy ZAKRZEWSCY, AUTO-DAREX, cukierni M. Renka, A. Pałasz, PPH PANAT- T.Mikicki, MARKAZ-K. Mróz, delikatesy ZENOBIUSZ - Z. Dąbrowski, sklep Paulinka - R. Karwowski, BALTIC ZŁOM-M. Wesołek, Elektrociepłowni WYBRZEŻE, Przemysław Szewka, oraz osobom prywatnym - paniom Teresie Szymajda, Stanisławie Woźnicy, Teresie Hojda, Grażynie Hojda, Wioletcie Szymacher, Irenie Kosobudzkiej, Annie Wardęga, panom Jerzemu Drewa, Zbigniewowi Borkowskiemu oraz Danucie Oryszewskiej, Barbarze Rywackiej, Beacie Dybowskiej, Katarzynie Ciechocińskiej, Hannie Iwaniszewskiej i Irenie Kaczmarek.
***
11 grudnia 2012 r. w Domu Rzemiosła w Gdyni odbył się V Koncert z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorzy: Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza" oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maczka 1 składają serdeczne podziękowania za uświetnienie koncertu; zespołowi „Czar Dasz" Lidii Putyń i Adamowi Zielińskiemu oraz uczniom z ZSS nr 17, dyrektor Joannie Długońskiej i studentom Gdyńskiej Szkoły Artystycznej: Małgorzacie Śliwińskiej i Arturowi Kwiatkowskiemu, Agnieszce Łabuda i dyr. Waldemarowi Dębniak. Annie Burakowskiej i jej synowi Adamowi z OHP, Dyrekcji i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury - z pracowni wokalnej pod opieką Mariana Walentynowicza, Zuzannie i Alanowi Wittbrodt, Dianie Bhatt, Dominice Dawidowskiej, Alicji Sporek, Aleksandrze Homza, z pracowni orkiestry pod opieką Grzegorza Karłowicza w składzie: Jakub Falkowski, Adam Kasprzyk, Maciej Parchem, Jakub Bartkowiak i Piotr Guz. Dyrekcji i uczniom ZSO nr 6 i nauczycielce Hannie Hyży, WTZ i „Kolorowej Orkiestrze" z Somonina Sławkowi Motkowskiemu oraz wspaniałej, żywiołowej widowni.
Bez Państwa zaangażowania koncert nie byłby możliwy, dzięki Wam koncert był magicznym przeżyciem.
Dziękujemy.