1080 (680) 2012-12-21 - 2013-01-03

Poradnia językowa

Gdyńska YMCA prowadzi telefoniczną poradnię języka polskiego.
Dyżurujący poloniści trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w godz. 15.15 - 17.15 pod nr tel. 58 661 77 68 odpowiadają na pytania dotyczące poprawności: ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej, stylistycznej.
Udzielają wskazówek dotyczących redagowania: wypracowań szkolnych, pism urzędowych, tekstów okolicznościowych, listów polecających i motywacyjnych, podpowiadają jak mówić poprawnie. Poradnia języka polskiego wyjaśnia również pochodzenie i znaczenie imion i nazwisk.