Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Ciepło dla organizacji pozarządowych

O tym, że ciepłem można i należy się dzielić, przekonani są organizatorzy akcji „Podaj dalej ciepło". W jej ramach firma EDF Wybrzeże, które każdego dnia dostarcza ciepło do tysięcy domów, wsparła kwotą 10 tys. zł gdyńską Fundację Zmian Społecznych „Kreatywni", dzielącą się ciepłem - tym metaforycznym - w swojej codziennej działalności na rzecz lokalnych społeczności.
„Podaj dalej ciepło" to akcja organizowana przez EDF Wybrzeże SA w partnerstwie m.in. z miastem Gdynia. Ma na celu wsparcie aktywnych organizacji pozarządowych, korzystających w swoich obiektach z ciepła sieciowego, których misją jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
W ostatniej edycji, która trwała od 2 listopada do 12 grudnia 2012 r., internauci oddawali głosy na cztery organizacje pozarządowe z Pomorza. Gdyńska Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni" otrzymała ponad 1700 głosów i trafił do niej czek o wartości 10 tys. złotych.
Fundacja działa na rzecz rozwoju wspólnot oraz budowania silnej i kreatywnej społeczności lokalnej, prowadzi Centrum Aktywności Mieszkańca - Klub Osiedlowy Apteka i Klub Młodzieżowy Kreatywni w dzielnicy Chylonia, a także dwie świetlice socjoterapeutyczne - w Oksywiu i Dąbrowie (więcej informacji: www.fundacjakreatywni.pl).
Akcja „Podaj dalej ciepło" organizowana jest od 2009 roku. W poprzednich edycjach gdyńskie organizacje pozarządowe otrzymały łącznie 8 czeków z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za ciepło. 

ikona