1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Gdynia zaprasza ptaki – po raz piętnasty

Gdynia już po raz 15. ogłosiła konkurs „Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie karmników i budek lęgowych. Udział mogą wziąć wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli. W dotychczasowych edycjach uczestnicy zgłosili ponad 3400 prac.
Uczestnik może złożyć w konkursie tylko jedną pracę. Autorzy tych najlepszych, a także szkoły, których uczniowie dostarczą najwięcej prac spełniających warunki konkursu, otrzymają nagrody rzeczowe.
Prace należy składać od 28 stycznia do 11 lutego 2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-15.00, w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24).
Po zakończeniu konkursu budki lęgowe i karmniki są rozdawane wszystkim chętnym pod warunkiem, że zobowiążą się zawiesić je na swoim terenie i dbać o nie - na działkach, na drzewach przy szkole czy przedszkolu, w parkach, także w lasach. Żywot budki to dwa, trzy sezony, zatem nasz konkurs to niekończąca się historia.
Zwracamy uwagę na to, że ptaki nie lubią budek ozdobnych i z materiałów uszlachetnionych przez człowieka: ze sklejki, malowanych, rzeźbionych itp. Najlepsze jest surowe drewno.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lutego 2013 r.
Głównym celem konkursu jest lepsze poznanie przez gdynian gatunków ptaków żyjących w mieście oraz włączenie młodzieży w działania na rzecz ochrony przyrody. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości zakładania gniazd w naturze. Budki wieszane dla sikor na kasztanowcach mają zachęcić te sympatyczne i dobrze u nas znane ptaszki do walki z owadzim szkodnikiem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Ale na domki czekają też inne ptaszki!
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, tel. 58 668 84 82, oraz na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/ (zakładka wszystko o Gdyni - środowisko - konkursy). Tam też znajduje się regulamin konkursu oraz instrukcja wykonania budki.