1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Gdyński biznesplan 2013

Zapraszamy do udziału w nowej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013"! Czekamy na wszystkich, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej w Gdyni lub chcą rozwinąć swoją działającą już firmę. W ramach Konkursu:
- profesjonalne szkolenia i spotkania z ekspertami,
- pomoc i doradztwo pracowników Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
- wsparcie naszych Partnerów,
- usługi ułatwiające rozpoczęcie własnego biznesu,
- cenne nagrody rzeczowe i finansowe.
Na zgłoszenia do XI edycji Konkursu czekamy od 2 do 31 stycznia 2013 r.


Gdyński Biznesplan 2013