1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Gdyńskie programy profilaktyczne

W 2013 r. Gdynia przeznaczy ok. 2,5 mln zł na programy profilaktyczne. Dotyczą one różnych schorzeń i skierowane są do wielu grup mieszkańców, od tych najmłodszych, czyli niemowląt, po osoby powyżej 65 roku życia. Programy realizowane przez podmioty lecznicze:
- Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10-letnich;
- Badania profilaktyczne w zakresie oceny ryzyka wystąpienia złamań osteoporotycznych dla osób w wieku 50-59 lat;
- Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia - „Stale sprawni";
- Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np. izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachorowań agresywnych - u osób niebędących pod opieką lekarza psychiatry) - zgłaszanych przez rodzinę, placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych, działania diagnostyczno-terapeutyczne realizowane są w warunkach domowych;
- Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45-55 lat;
- „Rośnij zdrowo" - działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi;
- Badania w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia; realizacja w dwóch etapach: I etap - badanie laboratoryjne kału na krew utajoną, II etap - badanie - kolonoskopia;
- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u niemowląt od 2 miesiąca życia;
- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno-dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na ternie Gdyni;
- Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 18, 16, 6, 11 dziewczynek urodzonych w 1999 roku;
- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 49 lat;
- Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 70 lat;
- Program „Sport, Zdrowie, Rodzina".
Lista placówek realizujących dany program i kontakty znajdują się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/zdrowie/339_49221.html. Mieszkańcy zgłaszają się do przychodni i jeśli spełniają wymogi programu, tj. wiek, meldunek, zapisywani są na wizytę lub badanie.
Programy realizowane przez organizacje pozarządowe:
- Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu (NTM);
- Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci („Dobry początek w rodzinie");
- Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych;
- Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej;
- Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera;
- Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów;
- Pomoc dzieciom z ADHD o ich rodzinom;
- Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca;
- Ochrona zdrowia i edukacji zdrowotnej w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM;
- Profilaktyka onkologiczna - Akademia walki z rakiem;
- Odważni wygrywają - profilaktyka raka jądra.
Informacje o tych programach znajdą się wkrótce na stronie miejskiego portalu internetowego.