1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Gdyńskie szkoły wśród najlepszych w Polsce i na Pomorzu

Znakomite miejsca zajęły gdyńskie szkoły w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych magazynu „Perspektywy" i dziennika „Rzeczpospolita". To kolejne potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia w Gdyni.
3. miejsce w Polsce wśród liceów ogólnokształcących zajęło, III LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP. Gdyńska „Trójka" już po raz 15. uzyskała również najlepszy wynik w województwie pomorskim. Wśród dziesięciu najlepszych liceów w województwie znalazło się aż 5 gdyńskich liceów: VI LO im. Wacława Sierpińskiego (3. miejsce), II LO im. Adama Mickiewicza, Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. St. Kostki, I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza. W rankingu odnotowano również: Katolickie LO im. Jana Pawła II, X LO, XIV LO i IX LO.
Wśród techników, najlepszym w województwie pomorskim uznano Technikum Hotelarskie. To zresztą żadne zaskoczenie, gdyż najwyższą lokatę szkoła zajmuje nieprzerwanie od początku tworzenia rankingu dla techników. 3. lokatę zajęło Technikum w ZS Chłodniczych i Elektronicznych. Wśród najlepszych techników znalazły się także: Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych, Technikum Gastronomiczne w ZSGH i Technikum Transportowe.
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych magazynu „Perspektywy" i dziennika „Rzeczpospolita" przygotowano już po raz 15.
Autorzy dbają o przejrzystość metodologii, a podstawowa grupa kryteriów oparta jest na wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych przeprowadzanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Uwzględnione są również sukcesy osiągane przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych.