1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Julii i Jakubów w Gdyni nie zabraknie

Julia i Jakub to najpopularniejsze w Gdyni imiona nadawane przez rodziców swoim nowo narodzonym pociechom. A w ubiegłym roku w mieście przyszło na świat 1957 dzieci, o 100 więcej niż w 2011 r.
W 2011 r. wśród 1855 urodzonych dzieci było 798 dziewczynek, a chłopców - 1057. Natomiast w roku ubiegłym na świat przyszło 947 przedstawicielek płci pięknej i 1010 chłopców.
Zarówno w 2011, jak i 2012 r. najczęściej dziewczynkom nadawano imię Julia (odpowiednio 69 i 72 razy), a chłopcom - Jakub (59 i 58 razy). Dużym powodzeniem cieszyły się też takie imiona żeńskie, jak Maja czy Zuzanna oraz męskie: Jan i Filip.
W pojedynczych przypadkach rodzice nadawali imiona: Stefania, Marianna, Liwia oraz Stefan i Sylwester.