1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Konkurs dla pasażerów

Mieszkańcy Gdyni, którzy posiadają imienny bilet okresowy na środki transportu publicznego na terenie miasta (SKM lub ZKM w Gdyni) mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.
Przez cały rok, każdego miesiąca na stronie internetowej http://www.zdiz.gdynia.pl/ ukazywać się będzie pytanie lub zadanie konkursowe. Odpowiedź należy przesłać na adres e-mail: bilet@zdiz.gdynia.pl do 20 dnia każdego miesiąca.
Co miesiąc wyłonionych zostanie trzech laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o równowartości ok. 150 zł, 100 zł oraz 50 zł.
Pytanie konkursowe na styczeń to: propozycja trzech haseł promujących transport autobusowy, transport trolejbusowy i Szybką Kolej Miejską.
Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, na stronie internetowej: http://www.bilet.zdiz.pl/.