1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Konkurs o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

Rozpoczęła się 6. edycja ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Do 31 marca 2013 r. zgłaszać można sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane po polsku przez żyjącego autora. Nagroda wynosi 50 tys. zł.
Utwory muszą być napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc) na adres:
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81-381 Gdynia z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.
Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia.
Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2013 r. podczas VIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: http://www.teatrgombrowicza.art.pl/ oraz http://www.gnd.art.pl/
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.pl, produkcja@teatrgombrowicza.art.pl.