Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Mierz wysoko! Zdobądź zawód lotniczy w Gdyni

Strażak, policjant ewentualnie pilot - oto wymarzone zawody małych chłopców. Technik lotniczy i awionik raczej nie są najwyżej na tej liście. A to bardzo przyszłościowe zawody, zwłaszcza w kontekście powstania lotniska w Gdyni. Od lutego 2013 r. w takich specjalnościach będzie można się kształcić w naszym mieście.
 

25 lutego 2013 r. rozpoczyna się kształcenie w zawodach technik mechanik lotniczy i technik awionik w Szkole Policealnej nr 1 przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Na każdej specjalności przygotowano miejsca dla 30 słuchaczy.
 
Absolwent szkoły będzie przygotowany do obsługi liniowej i hangarowej, wykonywania ocen technicznych, napraw zespołów i wyposażenia samolotów. Podstawa programowa jest spójna z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły. Potem słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Jakie wymagania powinien spełniać idealny kandydat na słuchacza? Szkoła wymienia tu m.in. konsekwencję w realizowaniu zadań, radzenie sobie ze stresem i umiejętności pracy w zespole. Nie ma za to żadnych ograniczeń wiekowych.

Program nauczania dla obu specjalności obejmuje 28 godzin lekcyjnych tygodniowo, a proponowany rozkład zajęć jest następujący:

- poniedziałek w godz. 15.25-20.25,
- czwartek w godz. 15.25-20.25,
- piątek w godz. 15.25-20.25,
- sobota w godz. 8.00-17.00.

Rekrutacja na obu specjalnościach trwa. Warto zaznaczyć, że nie ma ograniczeń wiekowych kierunki otwarte są dla każdego. Więcej informacji pod numerem telefonu 58 781 27 08 lub 58 621 66 13 lub na stronie:
www.zst.gdynia.pl/informacje/rekrutacja/szkola-policealna-nr-1.html lub w siedzibie szkoły, przy ul. Energetyków 13A w Gdyni.  
 
Proponowane zawody są szczególnie atrakcyjne w Gdyni, gdzie powstaje port lotniczy Gdynia-Kosakowo, którego otwarcie zaplanowano jeszcze w tym roku.

ikona