1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Pobór krwi

18 stycznia 2013 r. w godz. 8.30 - 13.00 Strażacki Klub HDK organizuje ambulansowy pobór krwi. Odbędzie się on przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14. Więcej na: www.hdkstrazgdynia.doverie.pl.

Pobór krwi - 8 stycznia 2013 r.


***
Stowarzyszenie KrewAktywni zaprasza mieszkańców Gdyni na ambulansową akcję poboru krwi, która odbędzie się 26 stycznia 2013 roku przy zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni Pogórzu (ul. Platynowa 19/21).
Rejestracja dawców w godz. 9.00 - 13.00. Aby móc oddać krew należy być zdrowym, mieć 18-65 lat, ważyć minimum 50 kg i posiadać przy sobie dokument tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL. Będzie także możliwość rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego.
***
31 stycznia 2013 r. w godz. 9.00 - 14.00 w Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79 w Gdyni odbędzie się ogólnodostępny pobór krwi, rejestracja dawców szpiku, a także pokaz ratownictwa medycznego.