1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Podziękowania

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdyni dziękuje serdecznie: Aleksandrowi Rzepczyńskiemu z Agencji Artron S.C. w Gdańsku (ul. Startowa 9a) za długoletnie wsparcie rzeczowe i finansowe działalności statutowej Stowarzyszenia, także w 2012 r., Zygmuntowi Krauze - właścicielowi cukierni „Agusia" w Gdyni, Elżbiecie Wurm - właścicielce baru „Lech" w Gdyni oraz Annie Hinc z Redy za wsparcie rzeczowe i finansowe oraz wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na działalność Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych o/Gdańsk z siedzibą w Gdyni w 2012 r.
***
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Koncertu Charytatywnego na rzecz Ciapkowa w Gdyni, a w szczególności wykonawcom: Zespołom Muzyki Dawnej z MDK w Gdyni, Chórowi Akademii Marynarki Wojennej, Gdańskim Dudziarzom i studentom ze Studium Wokalno-Aktorskiego im.Danuty Baduszkowej serdeczne podziękowania składa organizatorka Iwona Maciejowska. W trakcie koncertu i w dniach następnych udało się zebrać 3500 zł oraz liczne dary rzeczowe. Był to drugi Koncert Charytatywny na rzecz Ciapkowa, który odbył się w Akademii Marynarki Wojennej w 2012 roku. Obydwie imprezy przyniosły łączny dochód 6000 zł.
***
15 grudnia w kinoteatrze „Grom", odbył się „Koncert gwiazdkowy" z udziałem dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, połączony z akcją „Świąteczna paczka dla każdego". Podczas występów artystycznych wśród rodziców przeprowadzono zbiórkę drobnych upominków i zabawek, które zostały przekazane na rzecz dzieci z pieczy zastępczej i rodzinnych domów dziecka w Gdyni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie serdecznie podziękować rodzicom, dyrekcji MDK oraz pomysłodawczyni Joannie Wilk za zorganizowanie całej akcji.
***
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4, pragnie złożyć serdeczne podziękowania uczniom klasy III B z Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54, oraz wychowawczyni klasy, p. Barbarze Pabisiak, za okazane wsparcie przy przygotowaniu paczek mikołajkowych dla dzieci z gdyńskich rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej. W imieniu dzieci dziękujemy za wszystkie dary serca i okazaną pomoc! 

ikona