1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Pomogą rozliczyć PIT

Kaszubska Fundacja zaprasza chętnych do bezpłatnego rozliczenia PIT za 2012 rok w każdy wtorek i czwartek w godz. 17.00-19.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja.
Tel. 609 708 506.