1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Spotkanie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie, do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 23 stycznia 2013 o godz. 16.30. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 58 622 36 03. 

ikona