1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Zbiórki publiczne

Fundacja „Pokonaj raka" mająca siedzibę w Gdyni przy ul. Legionów 107"D"/15, 26 września 2012 roku przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na podstawie zezwolenia nr.SLO.5311.17.2012 wydanego przez Prezydenta Miasta Gdyni. Suma zebranych pieniędzy to 1.024,78 zł. Koszty wyniosły 414,10 zł. Pozostała kwota w wysokości 610,68 zł została przeznaczona na cele statutowe Fundacji „PR", materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania. 

ikona