Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Zmiana przychodni

NZOZ Św. Katarzyny, ul. Morska 7, została przeniesiona cesją kontraktu do Przychodni EUROMEDICUS przy ul. Czechosłowackiej 3. Pacjenci proszeni są o kontynuowanie leczenia ww. przychodni. Tel. kontaktowy do przychodni EUROMEDICUS: 58 660 81 60 lub 58 660 81 70.