1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

Czas na staż - pomorski świat innowacji

Innowacyjna wiedza poszukiwana - to szansa dla firm na zdobycie cennego pracownika, a dla osób z pomysłami, poszukujących ciekawej pracy na jej znalezienie.
Wszystko w ramach startującego właśnie projektu, finansowanego z środków unijnych, „Pomorski świat innowacji - program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach". Szansę na staż ma 32 pracowników naukowych z branż: chemia, farmacja, ICT, elektronika, biotechnologia.
Projekt realizowany jest przez INVESTIN sp. z o.o. i Fundację Zaawansowanych Technologii ze współpracy z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
Do 31 maja 2013 r. firmy, które chcą podjąć współpracę ze stażystą mogą zgłaszać swój akces w programie (pod adresem e-mail: gdynia@investin.pl lub telefonicznie: 608 217 331).
Informacje dotyczące stażu:
- wynagrodzenie stażowe w całości finansowane jest z środków Unii Europejskiej,
- dzięki stażowi firma zyskuję darmowego wykwalifikowanego specjalistę,
- długość okresu stażu - 6 miesięcy (wymiar czasu pracy - 80 h miesięcznie),
- dodatek stażowy wynosi 3500 zł brutto miesięcznie,
- staż ma na celu wypracowanie innowacyjnego rozwiązania, które może przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.