1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

Jak i na jakie konto należy wpłacać podatki w UM?

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. wpłat z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego.
W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych nowy indywidualny numer konta bankowego znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej.
Odnośnie podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) wystosowano do podatników zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego.
Informacje można uzyskać pod nr telefonu:
• podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I - 58 66 88 256,
Rej. II - 58 66 88 255,
Rej. III - 58 66 88 273,
Rej. IV - 58 66 88 269,
Rej. V - 58 66 88 274,
Rej. VI - 58 66 88 268,
Rej. VII - 58 66 88 832.
• podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne: 58 66 88 255
• podatek od nieruchomości os. prawne: 58 66 88 265, 58 66 88 833, 58 66 88 826
• podatek od środków transportowych: 58 66 88 271, 58 66 88 826
• podatek rolny os. prawne, podatek leśny os. prawne: 58 66 88 271
Nadmienia się, że wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer rachunku:
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
W pozostałych przypadkach wpłaty z tytułu podatków można dokonać na konto Urzędu Miasta Gdyni: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
Wpłat można dokonywać w każdym oddziale Nordea Bank Polska S.A. - bez opłat i prowizji.