1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

Laboratorium czeka na młodych biologów

InnovaBio PomorzeZdobywanie praktycznej wiedzy w laboratorium podczas pracy nad prawdziwymi projektami dla instytucji naukowych i firm - taki cel przyświeca inicjatywie InnovaBio Pomorze (IBP). Do udziału w jej drugiej edycji uczniów i studentów kierunków przyrodniczych z całego województwa zaprasza Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2013 r.

InnovaBio Pomorze wzorowany jest na projekcie realizowanym z powodzeniem od 2005 r. przez amerykański Uniwersytet w Salt Lake City. Uczestnicy - uczniowie i studenci - będą pracować w laboratoriach biotechnologicznych i biochemicznych PPNT przy projektach realizowanych na zlecenia instytucji naukowych i firm komercyjnych. Poznają cały cykl życia takiego projektu, począwszy od napisania biznesplanu poprzez samodzielną realizację badań po finansowe i merytoryczne rozliczenie projektu. Pozwoli im to w przyszłości łatwiej znaleźć zatrudnienie lub założyć własną firmę.

W ubiegłorocznej, pierwszej edycji InnovaBio Pomorze wzięło udział 22 osób, w tym 14 studentów i 8 uczniów. Pracowali nad czterema projektami, m.in. „Zoptymalizowaniem warunków wzrostu Pelargonii w warunkach in vitro", czyli po prostu badali, co należy zrobić, by te rośliny były ładne, zdrowe i duże.

Projekt jest efektem wieloletniej współpracy Konsorcjum IBP, w którego skład wchodzą: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kontakt: Edyta Depta, Gdyńskie Centrum Innowacji, e-mail: e.depta@gci.gdynia.pl, tel. 58 698 21 26.