1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

Ogłoszenia

W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2013 roku,
przy kwocie na granty 500 000 zł, przyznano dotacje na realizację 25 zadań, realizowanych przez 17 organizacji:
1. Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra" - na zadanie „Dialogi ze sztuką - Teatr instrumentów" - 20 000 zł;
2. Pomorska Fundacja Filmowa - na zadanie „VI Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy" - 15 000 zł;
3. Pomorska Fundacja Filmowa - na zadanie „12. Pomorskie Warsztaty Filmowe" - 35 000 zł;
4. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era Art - na zadanie „VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia 2013" - 15 000 zł;
5. Stowarzyszenie Arteria - na zadanie „8 Festiwal Rytmu i Ognia Frog w Gdyni" - 60 000 zł;
6. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna - na zadanie „Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic" - 10 000 zł;
7. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni - na zadanie „Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni" - 9 000 zł;
8. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni - na zadanie „Warsztaty regionalne inspiracje" - 6 000 zł;
9. Stowarzyszenie Concertino - na zadanie „Gdyńskie impresje muzyczne 2013" - 25 000 zł;
10. Stowarzyszenie Chór Cantus - na zadanie „Cantus'uj z nami już 30 lat!" - 3 000 zł;
11. Towarzystwo Miłośników Gdyni - na zadanie „Krakowski Salon Poezji w Gdyni" - 8 000 zł;
12. Towarzystwo Miłośników Gdyni - na zadanie „Sceno-sfera" - 13 000 zł;
13. Towarzystwo Miłośników Gdyni - na zadanie „Wystawy i warsztaty plastyczne" - 5 000 zł;
14. Towarzystwo Miłośników Gdyni - na zadanie „Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji „Ocalić od zapomnienia" - 2 100 zł;
15. Towarzystwo Miłośników Gdyni - na zadanie „Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 25" - 14 800 zł;
16. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku - na zadanie „Południowe Spotkania Muzyczne" - 45 000 zł;
17. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej - na zadanie „XI Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica" - 15 000 zł;
18. Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - na zadanie „Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej „Delfinalia 2013" - 20 000 zł
19. Stowarzyszenie Twórców Kultury „Kulturnatywa" - na zadanie „Pif Paf Music Festiwal 2013" - 20 000 zł;
20. Polski Touring Club - na zadanie „II Gdyński Rajd Historyczny" - 7 000 zł;
21. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji - na zadanie „Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci" - 10 000 zł;
22. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin" - na zadanie „Wędrujące abecadło teatru lalek" - 30 000 zł;
23. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin" - na zadanie „Teatr zajechał w Gdyni 2013" - 40 000 zł;
24. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin" - na zadanie „Teatr Gdynia Główna - Peron SKM 2013" - 20 000 zł;
25. Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów PoCoTo - na zadanie „Gdynia Playgrund Akcja" - 40 000 zł.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 593/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy:
- ul. Kalksztajnów (część działki nr 583/43, km 27 obręb Gdynia, o pow. 395 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 9393/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.01.2013 r. do 8.02.2013 r.
- ul. Morskiej 116 (część działki nr 507/32, km 28 obręb Gdynia, o pow. 691 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata ( załącznik do Zarządzenia NR 9394/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r.), z przeznaczeniem na miejsca postojowe.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.01.2013 r. do 8.02.2013 r.

SP nr 17 w Gdyni, ul. Grabowo 12
poszukuje od 1.03.2013 r. pracownika na stanowisko dozorcy nocnego w wymiarze 3/5 etatu.
Wszelkie informacje odnośnie zatrudnienia można uzyskać u kierownika administracji szkoły Henryki Richert, tel. 58 711 25 84. CV należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać e-mailem: sekretariat@sp17.edu.pl do dnia 25 lutego 2013 r.

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
remont wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Biskupa Dominika w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/dominika.
Termin składania ofert: 6.02.2013 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Ilona Pawlak, tel. 58 761 20 27 w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej przy ul. Głogowej w Gdyni, oznaczonej na KM 38, obręb Wielki Kack jako działka nr 695/9 o pow. 54 m². Wykaz nr 573/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9363/2013/VI/M z 15 stycznia 2013 r. wywieszony jest od 25 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej przy ul. Miętowej w Gdyni, oznaczonej na KM 38, obręb Wielki Kack jako działka nr 722/3 o pow. 8 m². Wykaz nr 575/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9365/2013/VI/M z 15 stycznia 2013 r. wywieszony jest od 25 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej przy ul. Promiennej w Gdyni, oznaczonej na KM 66, obręb Gdynia jako działka nr 813/246 o pow. 100 m².
Wykaz nr 574/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9364/2013/VI/M z dnia 15 stycznia 2013 r. wywieszony jest od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia 15 lutego 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej przy ul. Miętowej w Gdyni, oznaczonej na KM 38, obręb Wielki Kack jako działka nr 723/3 o pow. 30 m².
Wykaz nr 576/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9366/2013/VI/M z dnia 15 stycznia 2013 r. wywieszony jest od 25 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Węglowej cz. dz. nr 105/1 km 119 o pow. 2300 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.12.2013 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 14.01.2013 r. do dnia 4.02.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nr 580/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej 28 (część działek nr 785/13 i 786/10, km 13, obręb Pogórze o pow. łącznej 1615 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 9390/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
2. wykazu nr 581/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kwiatkowskiego (część działek nr 1196/4 i 1197/4, km 31 obręb Gdynia , o pow. łącznej 33,50 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 9391/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 17.01.2013 roku do dnia 7.02.2013 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 582/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. A. Necla (część działki nr 1157/4, km 56, obręb Gdynia o pow. 67 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 9392/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 15.01.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową i lokalizację pergoli śmietnikowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.01.2013 roku do dnia 6.02.2013 roku.

Dyrektor X LO w Gdyni, ul. Władysława IV 58
zatrudni pracownika obsługi w wymiarze ½ etatu na stanowisko sprzątaczka.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: xlogdynia@gmail.com do 8 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. poz. 1358), podaje się do publicznej wiadomości, że:
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE od 4 lutego do 30 kwietnia 2013 r. ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN URODZONYCH w 1994 r.
1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1994 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.
2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1989 - 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1992 - 1993, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1989 - 1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze MIASTA GDYNI przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w GDYŃSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI (budynek OLIMP I piętro) GDYNIA - REDŁOWO ul. Olimpijska 5/9 w okresie od dnia 25 LUTEGO do dnia 22 KWIETNIA 2013 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od godz. 7.30 do 12.30.
7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
8. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
9. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
10. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
11. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
14. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
15. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 21 stycznia 2013 r.
Wojewoda Pomorski
Ryszard Stachurski


Dyrektor IV LO im. KEN w Gdyni, ul. Morska 186
zatrudni administratora lokalnej sieci komputerowej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
w wymiarze 0,5 etatu (obowiązkowe przeszkolenie w tym zakresie w UM Gdynia).
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 do 1 lutego 2013 r. włącznie lub przesłać na adres e-mail: ivlogdynia @o2.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nr 578/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej (część działki nr 13/3, KM 86 obręb Gdynia) o powierzchni 1283 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 9368/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
2. wykazu nr 577/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej (część działki nr 9/3, KM 86 obręb Gdynia) o powierzchni 400 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 9367/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
3. wykazu nr 579/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej (działka nr 114/30, KM 87 obręb Gdynia) o powierzchni łącznie 150 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 9388/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.01.2013 r. do 11.02.2013 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na przeprowadzenie maratonów terapeutycznych
na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2013 roku
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia; Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2013 roku; Czas realizacji: do 31 grudnia 2013 r.; Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl; Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10 do 6 lutego 2013 r., godz. 10.30 termin związania ofertą - do 31 lutego 2013 roku; Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 6 lutego 2013 roku, godz. 11.00; Miejsce i termin ogłoszenia wyników: www.opitu.pl, 13 lutego 2013 r.; Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 9355/13/VI/R z dnia 15 stycznia 2013 r. przyznał dotację w 2013 r. w kwocie 36 870,00 PLN - Stowarzyszeniu Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej z Gdyni na realizację zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 9355/13/VI/R z dnia 15 stycznia 2013 r. przyznał dotację w 2013 r. w kwocie 36 870,00 PLN - Stowarzyszeniu Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej z Gdyni na realizację zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 wykazu nr 585/2013/VI nieruchomości o łącznej pow. 350 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - położonej przy ul. Adm. Unruga, oznaczonej na karcie mapy KM 104 obręb Gdynia, składającej się z gruntu o pow. 249 m² stanowiącego działkę nr 151/112 oraz gruntu o pow. 101 m² stanowiącego część działki nr 150/112, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00023669/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na miejsca postojowe dla klientów warsztatu samochodowego, na okres 3 lat.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 9401/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 17.01.2013 r. do 7.02.2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego - Gdynia 55+" (2013)
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 9417/13/VI/R z 15 stycznia 2013 r. przyznał dotacje następującym organizacjom:
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła: nazwa zadania: Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, spotkania w kręgu seniorów, wyjazdy integracyjne - kwota dotacji: 10.000 zł;
2. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA":
2.1. nazwa zadania: Integracyjny klub seniora - kwota dotacji: 5.000 zł, 2.2 nazwa zadania: Wesoły autobus - kwota dotacji: 3.600 zł;
3. Gdyńskie Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa: 3.1. nazwa zadania: Senior Club; kwota dotacji 10.000 zł, 3.2. nazwa zadania: Poznaję swój kraj - teraz mam czas; kwota dotacji 3.600 zł;
4. Fundacja „Zmiany" - nazwa zadania: Nie chowaj się w domu po pięćdziesiątce - kontynuacja - kwota dotacji 5.000 zł;
5. „Klub Seniora" przy parafii pw. św. A. Boboli nazwa zadania: Spotkania integracyjne, wyjścia kulturalne, wycieczki i działalność prozdrowotna - kwota dotacji 20.000 zł;
6. Stowarzyszenie „Przyjaciół Seniora" - nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora - kwota dotacji 8.000 zł;
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy - Dąbrówki - nazwa zadania: Miło, wesoło, kulturalniej - kwota dotacji 8.000 zł;
8. Fundacja „Fly" - nazwa zadania: Ciągle młodzi - kwota dotacji 15.000 zł;
9. Stowarzyszenie Osób z wadą słuchu „Cisza" - nazwa zadania: W starszym ciele młody duch - kwota dotacji 6.000 zł;
10. Stowarzyszenie „Zdążyć z Pomocą" - 10.1 nazwa zadania: Nie jesteś sam - kwota dotacji 1.200 zł, 10.2 nazwa zadania: Integrujemy się z Gdynią - kwota dotacji 500 zł, 10.3 nazwa zadania: Silni dla siebie i innych - kwota 5.000 zł;
11. Stowarzyszenie Klub Seniora „Iskierka" - nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia: nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr - kwota dotacji 4.344 zł;
12. Polski Komitet Pomocy Społecznej - Pomorski Zarząd Wojewódzki - 12.1 nazwa zadania: Prowadzenie klubów Seniora - kwota dotacji 22.546 zł, 12.2 nazwa zadania: Rehabilitacja dla Seniorów Gdyni - kwota dotacji 4.000 zł;
13 Grupa Pływacka Gdynia Masters - nazwa zadania: Upowszechnienie Kultury Fizycznej i Sportu - kwota dotacji 7.000 zł;
14. Fundacja „Słoneczna Jesień"- nazwa zadania: Rytm szczęścia - w świecie ruchu - kwota dotacji 1.500 zł;
15. Fundacja „Zachowaj sprawność" - nazwa zadania: Senior - mężczyzna aktywny - kwota dotacji 3.500 zł;
16. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona kultury i tradycji - kwota dotacji 7.000 zł;
17. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel" - nazwa zadania: Aktywni 55+ - kwota dotacji: 10.000 zł;
18. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich - 18.1 nazwa zadania: Joga i ćwiczenia usprawniające kręgosłup dla gdynianek w wieku 55+i; kwota dotacji 3.000 zł, 18.2 nazwa zadania: Aqua aerobic jako forma aktywnego spędzania czasu. Kontynuacja zadania; kwota dotacji 3.500 zł, 18.3 nazwa zadania: Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia ruchowe; kwota dotacji 3.500 zł, 18.4 nazwa zadania: Brzegiem Bałtyku. Cztery jednodniowe wycieczki krajoznawcze dla gdynianek w wieku 55+ - kwota dotacji 2.400 zł;
19. Spółdzielnia Socjalna „50+" - nazwa zadania: Fitness na Karwinach - kwota dotacji 3.300 zł;
20. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 20.1 nazwa zadania: Zajęcia z kinezygerentoprofilaktyki; kwota dotacji 18.500 zł, 20.2 nazwa zadania: Wędrówki po Ziemi Pomorskiej - kwota dotacji 12.000 zł;
21. Stowarzyszenie Turystyki „Bez barier" - nazwa zadania: Aktywni w plenerze - warsztaty turystyczne - kwota dotacji 11.700 zł;
22. PTTK Oddział Marynarki Wojennej w Gdyni - nazwa zadania: Turystyka kajakowa dla Seniorów - kwota dotacji 3.210 zł;
23. Jacht Klub Morski „Gryf" - nazwa zadania: 5 rejsów po Zatoce Gdańskiej - kwota dotacji 20.000 zł;
24. Fundacja Kulturalne Pomorze - nazwa zadania: Niezwykłe miejsca - kwota dotacji: 5.100 zł;
25. Stowarzyszenie „POMORZE-MY" - nazwa zadania: Gotuj z babcią - kwota dotacji: 8.000 zł;
26. Ośrodek Badań Latynoamerykańskich - nazwa zadania: Ameryka Łacińska od A do Z - kwota dotacji: 5.000 zł.

Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6
zatrudni od drugiego półrocza czyli od 25.02.2013 r. nauczyciela muzyki i plastyki w wymiarze 1 etatu na czas zastępstwa oraz nauczyciela j. angielskiego w wymiarze 1 etatu. Informacje pod nr tel. 58 663 79 88, e-mail: zs4@poczta.gdynia.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1 czerwca do 28 września w latach 2013, 2014, 2015 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni położoną w Gdyni przy al. Jana Pawła II.
Gmina Miasta Gdyni jest właścicielem nieruchomości, położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II, oznaczonej na km 134 obręb Gdynia o powierzchni 858 m² obejmującej część działki nr 110/1 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni KW GD1Y/00028572/0. Nieruchomość jest niezabudowana.
Przedmiot dzierżawy przeznacza się na urządzenie i prowadzenie w strefach A,B,C działalności gastronomicznej, a przynajmniej w jednej ze stref działalności wyrobów cukierniczych (lody, kawa, inne). Dopuszcza się możliwość sprzedaży wyrobów alkoholowych. Wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem. Urządzenie i prowadzenie w strefie D animacji z atrakcjami dla najmłodszych, alternatywnie scena muzyczna w godzinach wieczornych, organizacja eventów z wyłączeniem akcji reklamowych produktów komercyjnych - zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny.
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NR 1105 Uchwała Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.11.2009 r. dopuszczający dla tej lokalizacji obiekty tymczasowe z działalnością usługowo-gastronomiczną.
Część jawna przetargu odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 11.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni ( w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadia w wysokości 2 000.-zł (słownie: dwa tysiące złotych) płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA SA w Gdyni nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037w terminie do 26 lutego 2013 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 26 lutego 2013 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 58 668 81 49 oraz na stronie Urzędu: www.inwestgdynia.pl.