1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

Podziękowania

Zarząd Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Francuskiej składa serdeczne podziękowanie uczniom Szkoły Muzycznej I i II st. im Z. Noskowskiego z Gdyni za przepiękny koncert dany w dniu 12 stycznia na spotkaniu noworocznym członków Towarzystwa.
Wysoki poziom wykonania utworów oraz prowadzenie koncertu przez panią mg Joannę Rutkowską zachwycił wszystkich słuchaczy, którzy z wielką serdecznością dołączają się do podziękowania, między innymi Konsul Honorowy Francji - pani Monika Tarnowska i Radca Kulturalny Ambasady Francuskiej pani Fabienne Drout-Lozinski.
***
„Przyjemność dawania pamięta się dłużej niż przyjemność brania." de Chamfort
W imieniu Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni" Klub Osiedlowy „Apteka" serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które włączyły się do akcji zbiórki maskotek „Podziel się Pluszakiem".
Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zebrać bardzo wiele pluszaków, które trafiły do dzieci podczas wigilii, która odbyła się 24 grudnia w Kościele Ojców Franciszkanów. W szczególności chcielibyśmy podziękować następującym firmom i instytucjom, które w sposób zorganizowany włączyły się do akcji: Grupa DSF Oddział w Gdyni, Marc Kolor, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Ostrowski&Pilachowski, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej, Prywatny Ośrodek Terapii Pedagogicznej Kubos, Punkt opieki nad dziećmi „Wesołe Żuczki", Szkoła Podstawowa nr 20. Bez Państwa zaangażowania osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe.
***
Centrum Aktywności Seniora składa serdeczne podziękowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju (ul. Abrahama w Gdyni) za słodki poczęstunek dla seniorów uczestników 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
***
Serdeczne podziękowania Państwu Ruszczyk - właścicielom MARIOLA CAFE w Gdyni - za pomoc oraz uświetnienie Koncertu Wigilijnego, organizowanego przez Placówkę Muzyczną FORTE 14 grudnia 2012 roku w kawiarni MARIOLA CAFE przy ul. Prusa w Gdyni.
Dziękujemy za wspaniałą oprawę oraz słodkie niespodzianki, a także miłą i kompetentną obsługę. Podziękowania składają dzieci i młodzież biorąca udział w koncercie, rodzice oraz dyrekcja placówki.
***
Świetlica Socjoterapeutyczna Familia na Grabówku dziękuje Klubowi Rotary Gdynia Orłowo i Klubowi Rotary Gdynia za świąteczne paczki, a rotarianinowi Janowi Czyżewskiemu, właścicielowi cukierni „Delicje" za ciastka i wielkie serce.