1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

Pracownicy UM doręczą decyzje podatkowe

Wydział Dochodów informuje, że decyzje wymiarowe w podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2013 r., roznoszone są przez pracowników Urzędu Miasta Gdyni. Akcja rozpoczęła się 15 stycznia i potrwa do 31 kwietnia 2013 r.
Decyzje roznoszone są w dni powszednie między godziną 16.30 a 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał przy sobie ważną legitymację pracowniczą.
W przypadku, gdy decyzja nie zostanie doręczona w wyżej opisany sposób, zostanie ona przesłana do podatnika za pośrednictwem Poczty Polskiej.