1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

W Gdyni powstaje Archiwum Emigranta

Opowieści emigrantów, a także byłych pracowników słynnych polskich statków pasażerskich: marynarzy, stewardów, barmanów, oficerów rozrywkowych oraz osób zajmujących się ruchem pasażerskim stworzą Archiwum Emigranta. Rozpoczął się pierwszy etap projektu Muzeum Emigracji w Gdyni realizowanego wraz z Gdyńską Szkołą Filmową. Potrwa on do czerwca 2013 r.

Historia z perspektywy emigrantów


Muzeum Emigracji w Gdyni prezentować będzie historię emigracji z perspektywy osób, które jej doświadczyły, były jej świadkami bądź też tych, których bliscy pozostali na emigracji.

- Chcemy dowiedzieć się kim byli ludzie, którzy decydowali się na opuszczenie swojego domu, pracy, bliskich. Jaka była ich ostatnia myśl przed wyjazdem, jakie wspomnienia ale i marzenia z sobą zabierali. Interesuje nas również jak radzili sobie w nowym kraju, społeczeństwie, gospodarce, nowej, często egzotycznej kulturze. Pragniemy dotrzeć do tych ludzi, by ocalić od zapomnienia ich historie, często poruszające i niezwykłe - zapowiada Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni Karolina Grabowicz-Matyjas.

Relacje marynarzy i osób zaangażowanych w obsługę ruchu pasażerskiego

Dla dopełnienia obrazu emigracyjnej Gdyni znaczący wkład wniosą również relacje byłych marynarzy, lekarzy pokładowych, stewardów, barmanów, oficerów rozrywkowych słynnych polskich statków pasażerskich i innych osób zaangażowanych w obsługę ruchu pasażerskiego - pozwolą one odtworzyć życie działającej w Gdyni infrastruktury emigracyjnej.

- Dworzec Morski w Gdyni był miejscem, skąd tysiące ludzi na pokładach legendarnych transatlantyków, takich jak Batory czy Stefan Batory, wyruszało w zamorską podróż do nowego kraju. Oprócz historii emigrantów interesują nas także obserwacje, refleksje i wspomnienia pracowników transatlantyków, Dworca Morskiego, Obozu Emigracyjnego czy szpitala kwarantannowego dopełniającego emigracyjną infrastrukturę Gdyni. W pierwszej fazie projektu zachęcamy do kontaktu osoby z Pomorza, dalsze odsłony Archiwum Emigranta zakładają działania ogólnopolskie i międzynarodowe. Naturalnie nie zawężamy naszych poszukiwań tylko do emigracji drogą morską, każda historia jest dla nas wartościowa - mówi Sebastian Tyrakowski, koordynator projektu.

Kilkadziesiąt wywiadów w fazie pilotażowej

Archiwum Emigranta to przedsięwzięcie długofalowe i wieloetapowe. W pilotażowej fazie projektu (lata 2010-2011) sfilmowanych zostało kilkadziesiąt wywiadów na trzech kontynentach, w takich krajach, jak m.in.: Stany Zjednoczone, Australia, Francja, Wielka Brytania, Czechy, Węgry i Rumunia.

Na początek Pomorze


W ramach pierwszego etapu projektu, rozpoczynającego się w styczniu 2013 r., nagrywane będą na Pomorzu, wspólnie z Gdyńską Szkołą Filmową, wywiady z osobami, które doświadczyły emigracji oraz tymi, którzy pracując w gdyńskiej infrastrukturze emigracyjnej, były jej świadkami.

Drugi etap projektu, organizowany w Warszawie, zakłada zaproszenie do wywiadów wybitnych postaci polskiej nauki, kultury, sportu bądź biznesu, w których życiorys wpisane były doświadczenia emigracyjne.

W ramach kolejnej odsłony Archiwum Emigranta organizowane będą na skalę ogólnopolską wywiady audio z emigrantami i ich krewnymi. W dalszych etapach projektu zakłada się działania międzynarodowe - wyjazdy w celu rejestracji wywiadów za granicą.

Historie emigrantów będą archiwizowane w postaci notacji tekstowych, dźwiękowych i filmowych i wykorzystywane w działaniach wystawienniczych, wydawnictwach multimedialnych i drukowanych, jak i w elektronicznych archiwach udostępnianych w Internecie.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoją historią proszone są o kontakt
pod nr tel. 58 623 31 79 lub 606 166 292
bądź drogą mailową na adres: archiwum.emigranta@muzeumemigracji.pl.