1085 (685) 2013-02-01 - 2013-01-07

I edycja Otwartej Ligi Strzeleckiej KPn10

UKS Dwójka we współpracy z GOSiR Gdynia i Radą Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną na I edycję Otwartej Ligi Strzeleckiej KPn10. Oto najważniejsze informację dotyczące ligi:
- w lidze może wystartować każdy uczeń gdyńskiego gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie niepełnoletni są zobowiązani dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na pierwsze spotkanie;
- liga odbywać się będzie w pomieszczeniu strzeleckim w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 22B, 81-327 Gdynia;
- mecze będą rozgrywane w czwartki od godziny 15.30 do 17.30 wg następującego terminarza kolejek: 7 lutego, 28 lutego, 7 marca, 14 marca, 21 marca, 4 kwietnia, 11 kwietnia,18 kwietnia, 25 kwietnia, 16 maja, 23 maja, 30 maja.
Mecz będzie można również rozegrać dzień wcześniej, w środę w godzinach 15.30 - 17.00.
Zgłoszenia: udział w lidze jest bezpłatny. Chętni zgłaszają się jednorazowo do 7 lutego 2013 r. e-mailem na adres: uksdwojkagdynia@gmail.com.
W deklaracji należy podać:
- imię i nazwisko;
- datę urodzenia;
- szkołę;
- przybliżoną godzinę i dzień (czwartek między godz. 15.30 - 17.30 lub środa między 15.30 a 17.00) chęci rozgrywania meczu.
2. Warunkiem przystąpienia do ligi jest:
a) dostarczenie zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich na udział w lidze (wg wzoru);
b) zapoznanie się z regulaminem Ligi oraz regulaminem porządkowym pomieszczenia strzeleckiego w ZSO nr 2 i potwierdzenie powyższego własnoręcznym podpisem przed pierwszym meczem. (Regulamin dostępny na stronie www.uks.lo2gdynia.pl).
Nagrody - dla pierwszych 20 uczestników, którzy zgłoszą się do Ligi przewidziano upominek w postaci klubowej koszulki.
Za zajęcie miejsc 1-3 przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.