1091 (691) 2013-03-15 - 2013-03-21

Kanapa Przedsiębiorczości dla niepełnosprawnych

Centrum Integracja w Gdyni Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji zaprasza osoby z niepełnosprawnością na bezpłatne szkolenia w ramach Kanapy Przedsiębiorczości.

Szkolenia prowadzi Koło Naukowe Strateg Uniwersytetu Gdańskiego:
- 18 marca 2013 r. w godz. 11.00 - 13.00 - CV + LM - Ania Naczke i Monika Grabowska;
- 8 kwietnia 2013 r. w godz. 11.30 - 13.00 - Jak radzić sobie ze stresem - Agata Baska i Emilia Denert;
- 22 kwietnia 2013 r. w godz. 11.00 - 13.00 - Motywacja - Karolina Kiedrowska i Paweł Recki;
- 6 maja 2013 r. w godz. 11.00 - 13.00 - Negocjacje - Agnieszka Szusta;
- 13 maja 2013 r. w godz. 11.00 - 13.00
- Otoczenie Firmy. Biznesplan - Martyna Dolat i Mateusz Rejner.
 
Miejsce szkoleń: Centrum Integracja w Gdyni, ul. Traugutta 2.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązkowe zapisy na spotkania pod nr tel. 58 660 28 38, w godz. 9.00 -17.00.

„Kanapa Przedsiębiorczości" - jest inicjatywą skierowaną do osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Jej głównym założeniem jest motywowanie do podjęcia zatrudnienia, pobudzenie przedsiębiorczości oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji czy też brania za siebie odpowiedzialności. Spotkania i warsztaty odbywają się w miejscu, w którym panuje przyjazna, otwarta atmosfera, do którego zawsze można wrócić w celu dalszego pogłębiania wiedzy.  

ikona