1091 (691) 2013-03-15 - 2013-03-21

Opłata za śmieci - z dołu, a nie z góry

W poprzednim numerze „Ratusza" (nr 1090), w sprawozdaniu z 28. sesji Rady Miasta Gdyni, która odbyła się 27 lutego br., pojawiła się błędna informacja dotycząca uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie ona wnoszona raz w miesiącu, ale z dołu bez wezwania (a nie z góry, jak napisaliśmy), do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Za pomyłkę przepraszamy.  

ikona