Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

8 wspaniałych młodych gdynian

Dwunasty gdyński finał konkursu „8 Wspaniałych" odbył się 16 marca 2013 r. w Gimnazjum nr 4. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku. Do konkursu zgłoszono uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym.

W gronie laureatów znaleźli się:
- Jagoda Trzebuchowska - III klasa XII Liceum Ogólnokształcącego, to ona reprezentować będzie Gdynię w ogólnopolskim etapie konkursu;
- Anna Wąśniewska - III klasa VI Liceum Ogólnokształcącego;
- Anna Pokorska - IX Liceum Ogólnokształcące;
- Michał Mazur - I klasa III Liceum Ogólnokształcącego;
- Karolina Leszczyńska - III klasa XII Liceum Ogólnokształcącego;
- Izabella Kowalczyk - I klasa III Liceum Ogólnokształcącego;
- Anna Kaszuba - II klasa XII Liceum Ogólnokształcącego;
- Kinga Jaroszek - II klasa Technikum w Zespole Szkół Ekologicznych.

Wyróżnieni uczniowie nie tylko aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich projektach, ale również pracują w hospicjach, jako wolontariusze w stowarzyszeniach, pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, biorą udział w wielu akcjach charytatywnych.   
Zdjęcia i film z uroczystości można zobaczyć na stronie internetowej.

ikona