1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

Mały procent - wielka sprawa!

Już po raz ósmy przystępujemy do kampanii „Mały procent - wielka sprawa". W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku dla działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców organizacji OPP.
Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 70 organizacji uprawnionych do otrzymania należnej części podatku. Należy jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas!
W kolejnych numerach Ratusza prezentowaliśmy organizacje wraz z krótkim opisem ich działalności. W bieżącym numerze jeszcze raz przypominamy całą listę, która dostępna jest także na stronie: www.gdynia.pl/1procent.
Uwaga! Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać swój 1% podatku, do 30 kwietnia 2013 r. powinieneś złożyć w swoim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37, w którym wykażesz dochody z renty lub emerytury (zgodnie z przesłanym z ZUS drukiem PIT40A/11A). W składanym zeznaniu podatkowym (PIT-37) musisz wypełnić część „H" dotyczącą organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku.

Jak przekazać 1% podatku - krok po kroku

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika przekazuje urząd skarbowy. Nie ma więc obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wskazuje się w rocznym rozliczeniu PIT. W związku z tym, w odróżnieniu od innych odliczeń, podatnik nie dokumentuje przekazania 1% podatku w żaden sposób. Wystarczy, że w deklaracji podatnik poda właściwy numer KRS organizacji, którą chce wesprzeć.
Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś, aby 1% podatku od Twoich dochodów trafił na konto wybranej organizacji, możesz to zrobić w następujący sposób:
KROK 1
Wybierz organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Wykaz organizacji prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej. Listę gdyńskich organizacji znajdziesz na stronie: www.gdynia.pl/1procent, zaś pełny wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.mpips.gov.pl.
KROK 2
Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)".
KROK 3
Wpisz nr KRS wybranej organizacji w odpowiednią rubrykę formularza (nie musisz podawać nazwy organizacji, jej adresu ani numeru konta bankowego, wystarczy sam nr KRS).
KROK 4
W rubryce „informacje uzupełniające" formularza możesz:
- wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%;
- wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na jej rzecz, oraz Twojego imienia, nazwiska i adresu;
- wpisać dane ułatwiające kontakt, np. numer telefonu czy adres e-mail.
Wypełnianie tych pozycji jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%!


Wykaz organizacji posiadających status pożytku publicznego

1. „ADAPA" FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU - KRS 0000295925;

2. „FUNDACJA RYSZARDA KRAUZE" - KRS 0000010932;

3. „STOWARZYSZENIE FOTOPLASTIKON GDYŃSKI" - KRS
0000022009;

4. AMERYKAŃSKO-POLSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE - KRS 0000013695;

5. AUTOMOBILKLUB MORSKI - KLUB OBYWATELSKI W GDYNI - KRS 0000133070;

6 . F U N D A C J A „ G D Y Ń S K I M O S T N A D Z I E I " - KRS 0000262786;

7. FUNDACJA „NIESIEMY POMOC" - KRS 0000222141;

8. FUNDACJA „O DACH DLA HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP" - KRS 0000022913;

9. FUNDACJA „POMOC DLA SENIORA IM. DR JADWIGI TITZKOSKO" - KRS 0000244740;

10. FUNDACJA „ROKOR 1" - KRS 0000060003;

11. FUNDACJA „ZMIANY" - KRS 0000358021;

12. FUNDACJA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - KRS
0000314083;

13. FUNDACJA DOGTOR - KRS 0000145034;

14. FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „PODARUJ UŚMIECH" - KRS 0000245254;

15. FUNDACJA FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ - KRS
0000060775;

16. FUNDACJA MAGIS - KRS 0000231822;

17. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII „VIRIBUS
UNITIS" IM. OSKARA JANKAUA
- KRS 0000237599;

18. FUNDACJA NAVIGARE MATEUSZA KUSZNIEREWICZA
- KRS 0000291395;

19. FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA „ANGEL" - KRS 0000150990;

20. FUNDACJA OPIEKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ SAMARYTANIE - KRS 0000276675;

21. FUNDACJA PATMOS - KRS 0000207238;

22. FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I GRODNA „SERCE
DZIECIOM"
- KRS 0000191557;

23. FUNDACJA SALUTARIS - KRS 0000320242;

24. FUNDACJA SŁONECZNA JESIEŃ - KRS 0000250649;

25. FUNDACJA SZKWAŁ - MORZE DLA MŁODZIEŻY - KRS
0000312236;

26. FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. EDMUNDA KŁOPOTOWSKIEGO - KRS 0000277697;

27. GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „DOM MARZEŃ" - KRS 0000226141;

28. GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „EFFETHA" - KRS 0000111694;

29. GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE PARALOTNIARZY „GLIDE CLUB GDYNIA" - KRS 0000155678;

30. GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
BISKUPA
- KRS 0000343609;

31. IN GREMIO - KRS 0000008919;

32. GDYŃSKIE TOWARZYSTWO HIPPICZNE - KRS 0000068821;

33. KRĄG HARCERSKI „LS-DRZEWO POKOJU" - KRS 0000185445;

34. MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI „ARKA" - KRS 0000077987;
35. NIEZALEŻNY KRĄG INSTRUKTORÓW HARCERSKICH „LEŚNA SZKÓŁKA" IM.HENRYKA WIECZORKIEWICZA - KRS 0000118999;

36. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ „ANIMALS" - KRS 0000069730;

37. POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „MACIUŚ" - KRS 0000251770;

38. POLSKIE STOWARZYSZENIE COLITIS ULCEROSA I CHOROBY CROHNA - KRS 0000071154;

39. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDYNI - KRS 0000093655;

40. POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI - KRS 0000085977;

41. POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ - KRS 0000066650;

42. POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI - KRS 0000114618;

43. POMORSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI POKRZYWDZONYCH PRZEZ LOS „SERCE DZIECIOM" - KRS 0000227841;

44. POMORSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I INNYCH ZDARZENIACH INTER ALIA - KRS 0000160923;

45. STOCZNIOWY KLUB PŁETWONURKÓW „MEDUZA" - KRS 0000273301;

46. STOWARZYSZENIE „CHRYSTUS DLA NARODÓW - POLSKA" - KRS 0000007534;

47. STOWARZYSZENIE „DLACZEGO NIE" - KRS 0000330444;

48. STOWARZYSZENIE „FRANCISZKAŃSKIE CENTRUM KULTURY GDYNIA IM. JANA PAWŁA II" - KRS 0000274840;

49. STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH - KRS 0000054156;

50. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE (POLISH TSC ASSOCIATION) - KRS 0000229137;

51. STOWARZYSZENIE GDYNIA SOS - KRS 0000270683;

52. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA - KRS 0000044542;
53. STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ - KRS 0000053057;

54. STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU „CISZA" - KRS 0000040811;

55. STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. DOKTORA TOMASZA KAMIŃSKIEGO - KRS 0000113861;

56. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ I ICH RODZINOM „POMOST" - KRS 0000106033;

57. STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM - KRS 0000238997;

58. STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA-ART - KRS 0000015596;

59. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DĄBROWY-DĄBRÓWKI - KRS 0000273455;
60. STOWARZYSZENIE RODÓW JAWOROWSKICH - KRS 0000240329;

61. STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA ORAZ INNE ZESPOŁY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE „POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM" - KRS 0000047797;

62. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZÓSTKI - KRS 0000327988;

63. SZTORM GDYNIA - KRS 0000317869;

64. TENISOWY KLUB SPORTOWY „ARKA" STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ - KRS 0000004849;

6 5 . TOWA R Z Y S TWO M I Ł O Ś N I K ÓW G D Y N I - KRS 0000060055;

66. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W GDYNI - KRS 0000216162;

67. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ORŁOWA - KRS 0000030276;

68. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „AZYMUT 45" GDYNIA - KRS 0000413120;

69. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CHWARZNO" - KRS 0000258009;

70. ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W GDYNI - KRS 0000018943.

71. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI „PAN WŁADEK" - KRS 0000065085;

72. FUNDACJA POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - KRS 0000 296652;

73. KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA" - KRS 0000054195;

74. KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW GDYNIA - KRS 0000226640 z dopiskiem Koło PSD Gdynia;

75. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ I REHABILITACJI MŁODZIEŻY, FUNDACJA MIKI-CENTRUM - KRS 0000050483;

76. POLSKI CZERWONY KRZYŻ - GDYŃSKIE KRWIODAWSTWO - KRS 0000 225 587;
77. POMORSKI ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW - KRS 0000088401;

78. STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ - KRS 0000249454 z dopiskiem Stow. Gaudium Vitae;

79. STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA I ICH RODZIN Z SIEDZIBĄ W GDYNI - KRS 0000221902 z dopiskiem Stowarzyszenie gdyńskie;

80. STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM - KRS 000112634;

81. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI - KRS
0000102130;

82. ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ - OBWÓD GDYŃSKI - KRS 0000057720 z dopiskiem POM020.

Przekonajmy się jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!"
Zostawmy swój 1% w naszym mieście i przekażmy go gdyńskim organizacjom pozarządowym!
Szczegółowe informacje na stronie www.gdynia.pl/1procent lub pod nr tel. 58 661 35 41.

ikona