1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

Moje Pomorze 2013 - konkurs fotograficzny

Trójmiejska Szkoła Fotografii już po raz szósty zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Moje Pomorze". W tym roku jury w składzie:
art. fot. dr Witold Jurkiewicz
art. fot. Andrzej Baturo
art. fot. Witold Węgrzyn
oceni zdjęcia w czterech kategoriach:
I Ziemia
Krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozumieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja - przykłady pozytywne i negatywne.
II Ludzie
Portret; człowiek w codziennych sytuacjach - w pracy i w domu; dzieci i dorośli; społeczność - jak żyjemy i mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekreacja i turystyka; człowiek we wszystkich aspektach swojego życia
III Wydarzenia
Polityka, kultura, sport, sytuacje dramatyczne, obrzędowość
IV Eksperyment twórczy
Kreatywne wykorzystanie fotografii.
Jury przyzna następujące nagrody:
1) Grand Prix - zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł;
2) Nagroda Specjalna Jury - połączona z nagrodą rzeczową;
2) 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci bezpłatnego rocznego uczestnictwa w zajęciach TSF w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów;
4) 4 równorzędne II nagrody - bezpłatne uczestnictwo w zajęciach TSF w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej przez jeden semestr;
5) wyróżnienia - zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej.
Zdjęcia można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły (al. Niepodległości 792/6 81-805 Sopot) do 30 kwietnia 2013 r. decyduje data stempla pocztowego.

Patroni honorowi: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Słupska Maciej Tadeusz Kobyliński, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.

Patroni medialni: Miesięcznik Foto- Kurier, Radio Gdańsk, Szlachetna Fotografia.

Nagrody ufundowali: Wydawnictwo Helion, Szlachetna Fotografia, Trójmiejska Szkoła Fotografii. 

ikona