1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

(Prawie) Wszystko o prawie medycznym – szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Centrum Integracja w Gdyni wraz Akademią Prawa „Lex specialis" zapraszają na bezpłatne szkolenie „(Prawie) Wszystko o prawie medycznym". Spotkania dla osób niepełnosprawnych odbędą się 3 i 9 kwietnia 2013 r., w godz. 17.00-19.00, w siedzibie Centrum przy ul. Traugutta 2.
 
Podczas spotkania 3 kwietnia 2013 r. uczestnicy dowiedzą się m.in.:
- Kim jest pacjent i czym są świadczenia zdrowotne?
- Czym to są prawa pacjenta i gdzie są uregulowane?
- Co to jest dokumentacja medyczna i jakie są zasady jej udostępniania?
- Instytucja Rzecznika praw pacjenta-zakres jego obowiązków?
- Jak i gdzie egzekwować prawa pacjenta?
- Jakie są rodzaje błędów medycznych?
- Jaka może być odpowiedzialność za popełnienie błędu medycznego?
- Czym są Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?
 
Podczas spotkania 9 kwietnia 2013 r. dowiedzą się więcej o Wojewódzkich Komisjach ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, m.in.:
- Jaka jest ich struktura organizacyjna?
- W jakich sprawach orzekają?
- Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?
- Co musi zawierać prawidłowy wniosek?
- Jakie wiążą się z tym postępowaniem koszty?
- Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, którego można się domagać?
- Gdzie składać dokumenty?
 
Można wybrać dowolny dzień szkolenia lub przyjść na oba. Lista uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, tel. 58 660 28 38, e-mail: gdynia@integracja.org, osobiste zgłoszenia: CIG w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

ikona