1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

„Gdyński Biznesplan” - czas na gotowe pomysły!

Uczestnikom Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013" przypominamy o zbliżającym się zakończeniu terminu składania biznesplanów.

W związku z wypadającym 31 marca 2013 r. dniem wolnym (niedziela) oraz następującym po nim święcie, termin do którego należy złożyć gotowe biznesplany to 2 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00 dla biznesplanów złożonych w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24, bądź przesłanych listownie (decyduje data stempla pocztowego).
W tym roku nie przyjmujemy biznesplanów wysłanych pocztą elektroniczną.

Laureatów konkursu poznamy 31 maja 2013 r. podczas Gali Finałowej. Zwycięzca otrzyma m.in. nagrodę finansową w wysokości 20 tys. złotych ufundowaną przez NOREDA Bank Polska SA, a także możliwość udziału w studiach podyplomowych i szkoleniach.

Szczegóły informacji znajdują się na stronie: http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/.

ikona