1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Bezpłatne szkolenia komputerowe

J&C GROUP zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończone europejskim egzaminem ECDL i uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

To druga edycja szkolenia, które skierowane jest do:
- osób powyżej 50 roku zycia,
- kobiet,
- osób z co najwyżej wykształceniem średnim.
W ramach szkolenia uczestnicy liczyć moga na wsparcie merytoryczne trenerów, materiały szkoleniowe, udział w egzaminie ECDL i otrzymanie europejskiego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w dwóch rodzajach szkoleń:
- szkolenie ECDL START pozwalające na nabycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, edytora tekstu i obsługi internetu;
- szkolenie ECDL Webstarter pozwalające na nabycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania stron www.
Szkolenie odbywać się będzie w weekendy w okresie od czerwca do sierpnia 2013 r. w Gdyni.
Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt:
J&C GROUP, ul. Władysława IV 59/14, tel. 508 560 020, tel./fax. 58 620 94 96.
Strona internetowa na której znajduje się również formularz zgłoszeniowy: http://pomorskie.jcgroup.pl/.