1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Budżet równych szans – sondaż obywatelski

Miasto Gdynia, jako laureat konkursu „Budżet Równych Szans. Gender budgeting dla samorządów" organizowanego przez Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Warszawie (UNDP), zaprasza do udziału w sondażu obywatelskim.

W ramach projektu od 26 marca 2013 r. na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/  można wypełnić anonimową ankietę dotyczącą potrzeb gdynianek i gdynian oraz postrzegania przez nich jakości życia w mieście.
Celem badania jest wprowadzanie elementów budżetu wrażliwego na płeć. To coraz bardziej popularny sposób planowania gminnych wydatków, który uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców i mieszkanek, związane z ich płcią, wiekiem, niepełnosprawnością lub ograniczeniami wynikającymi z sytuacji życiowej.
Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Jest ona dostępna na stronie miejskiego portalu przez dwa tygodnie. Wyniki zostaną zaprezentowane na przełomie kwietnia i maja 2013 r.

Więcej o projekcie na stronie internetowej: http://genderbudgeting.wordpress.com/.  

ikona